Czym jest obsługa informatyczna dla firm?

Czym jest obsługa informatyczna dla firm?

Osbługa informatyczna firm zalety z serwisu informatycznego dla średnich firm.
Osbługa informatyczna firm co jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę firm.

Obsługa informatyczna firm jest istotnym elementem prowadzenia dobrze prosperującej firmy. Dzięki nowoczesnej technologii pracownicy oczekują natychmiastowych odpowiedzi. Tego samego oczekują od swoich dostawców usług biznesowych, w tym działów kadr (HR), edukacji, obiektów, bezpieczeństwa, sprzedaży, marketingu, badań i rozwoju oraz finansów. Dzięki współpracy z profesjonalnym dostawcą usług IT, firmy mogą zapewnić, że ich systemy i aplikacje działają optymalnie przez cały czas. Istnieje wiele różnych usług IT dla firm dostępnych dla firm, w tym monitorowanie wydajności aplikacji, sieci zarządzane i wsparcie help desk.

Aplikacja monitorująca

Aplikacja monitorująca jako usługa IT dla firm umożliwia zespołom operacyjnym IT wykrywanie problemów i monitorowanie wydajności aplikacji w sposób proaktywny. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, aby określić, gdzie wydajność ulega pogorszeniu i czy można poprawić aplikację, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników. Oprogramowanie pomaga również specjalistom IT zrozumieć, jak planować aktualizacje aplikacji.

Obecnie dostępnych jest kilka narzędzi do monitorowania. Niektóre z nich są open source, a inne to produkty komercyjne. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest Nagios, który jest szeroko stosowany w opiece zdrowotnej, edukacji i finansach. Jest również szeroko stosowany przez firmy do monitorowania ich sieci. Istnieje jednak wiele innych narzędzi do monitorowania, które są opracowywane, a wiele z nich jest łatwiejszych do zainstalowania i użycia.

Kompleksowa aplikacja monitorująca może zbierać dane o stanie aplikacji, serwerów, baz danych, kolejek komunikatów, połowów i innych. Może również wykrywać anomalie i zgłaszać ich przyczyny, a nawet identyfikować problemy z wydajnością, zanim wpłyną one na klientów. Aby uzyskać bardziej zaawansowaną funkcjonalność, organizacje mogą również zainstalować narzędzia sieciowe innych firm.

Aplikacje stają się coraz bardziej złożone i rozproszone, a kompleksowe narzędzie do monitorowania może pomóc firmom zaoferować lepszą obsługę klienta. Zapewnia ono jasny obraz wydajności aplikacji i pomaga działowi IT określić, kiedy potrzebne są usprawnienia. Może również pomóc zespołom DevOps zdiagnozować problemy i wprowadzić zmiany tak szybko, jak to możliwe.

Monitorowanie aplikacji jest niezbędne dla zdrowia infrastruktury firmy. Działalność biznesowa jest silnie skorelowana ze stanem sieci i infrastruktury IT. Użytkownicy końcowi zazwyczaj sami identyfikują 80% problemów z aplikacjami. Mierząc zdrowie i wydajność stron internetowych i aplikacji, monitoring IT może zidentyfikować problemy, zanim dotkną one klientów. Może to pomóc firmom podjąć proaktywne działania, zanim użytkownicy zaczną się skarżyć i powodować przestoje.

Sieć zarządzana

Jeśli szukasz modernizacji swojej sieci lub potrzebujesz aktualizacji, zarządzana usługa IT sieci dla firm może pomóc. Ten rodzaj usługi oferuje skalowalne rozwiązanie z wieloma funkcjami. Może pomóc chronić dane przed hakerami i innymi zagrożeniami, utrzymywać sprzęt zaktualizowany i bezpieczny oraz monitorować sieć pod kątem słabych punktów.

Dzięki outsourcingowi zarządzania siecią można uwolnić cenny czas pracowników i zmniejszyć koszty ogólne. Dostawca zarządzanych usług sieciowych jest w stanie zająć się problemami sieciowymi i proaktywnie je naprawiać, korzystając przy tym z najnowszych technologii i najlepszych praktyk. Mogą również szybko rozwiązywać incydenty sieciowe i chronić dane przed naruszeniami. W miarę rozwoju firmy mogą pojawić się problemy z utrzymaniem wymagań sieci. Dostawcy zarządzanych usług sieciowych mogą pomóc w utrzymaniu aktualności technologicznych, a nawet dostosować umowy o świadczenie usług do zmieniających się potrzeb.

Oprócz monitorowania systemów IT, MSP tworzą również strategiczne plany IT. Plany te są opracowywane z wyprzedzeniem, aby wykryć i naprawić problemy, zanim spowodują one znaczne szkody. Ponadto, dbają o tworzenie kopii zapasowych danych i ich odzyskiwanie, co minimalizuje ryzyko masowej utraty danych. Kopie zapasowe plików są przechowywane w zdalnej, bezpiecznej bazie danych, co ułatwia ich odzyskanie.

MSP zapewniają również całodobowy monitoring sieci. Jest to kluczowe, ponieważ problemy techniczne mogą pojawić się w każdej chwili. Posiadanie MSP dostępnego przez całą dobę pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie problemów, zanim staną się one zbyt kosztowne. Oznacza to, że można uniknąć przestojów i wznowić działalność.

Wsparcie działu pomocy technicznej

Help desk wspiera wewnętrznie obsługę informatyczną firm i jest istotnym narzędziem efektywności organizacyjnej. Usługi te zwiększają satysfakcję i produktywność klientów, zapewniają kanał przychodzący dla wniosków o wsparcie i optymalizują czasy reakcji. Utrzymują również przejrzystość przepływu pracy, nadają priorytety problemom i śledzą kluczowe wskaźniki, w tym czas do rozwiązania.

Help deski współpracują z oprogramowaniem do zarządzania usługami IT. Upraszczają procesy i usprawniają aktualizacje statusu, umożliwiając personelowi IT komunikację z użytkownikami końcowymi za pośrednictwem jednego systemu. Automatycznie tworzą i przypisują bilety oraz utrzymują otwarty kanał między działami. Dzięki temu klienci otrzymują szybką i skuteczną pomoc.

Punkty pomocy technicznej oszczędzają również pieniądze, ponieważ technicy wsparcia na poziomie podstawowym zajmują się prostymi zadaniami i zwalniają starszych pracowników IT do zajmowania się bardziej złożonymi problemami. Rozwiązanie typowego zgłoszenia do działu pomocy technicznej kosztuje około 22 USD, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego wsparcia dla komputerów stacjonarnych nawet 104 USD. Jednak rozbudowany portal samopomocy może pomóc w rozwiązaniu problemu już za 2 dolary za jeden incydent.

Oprogramowanie Help Desk pomaga również firmom monitorować kluczowe wskaźniki, takie jak zadowolenie klientów i koszty wsparcia. Ponadto umożliwia agentom help desk automatyzację rutynowych zadań, uwalniając cenny czas na rozwiązywanie problemów. Na przykład zautomatyzowane zadania mogą wysyłać powiadomienia do menedżerów, gdy problem zostanie sklasyfikowany jako priorytetowy. Ponadto oprogramowanie help desk można skonfigurować do śledzenia umów o poziomie usług, co pozwala firmom określić, jak bardzo potrzebują pomocy.

Oceniając różne dostępne usługi wsparcia help desk, firmy powinny rozważyć, czy oferują one wyłącznie wsparcie e-mailowe, czy też szereg usług wsparcia dla różnych poziomów klientów. Dodatkowo powinny zapoznać się z dokumentacją i samouczkami dotyczącymi obsługi klienta. W ten sposób mogą łatwo określić, która usługa wsparcia jest najlepsza dla ich potrzeb.

Zarządzane bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zarządzane jako usługa IT dla firm staje się coraz popularniejszym modelem biznesowym. Wraz z rosnącą liczbą zagrożeń cybernetycznych, małe firmy i organizacje są często niedostatecznie przygotowane do ich zwalczania. Badania pokazują, że 71% małych i średnich przedsiębiorstw nie jest przygotowanych na zagrożenia cybernetyczne, z którymi się stykają, a wewnętrzne zespoły ds. bezpieczeństwa mają trudności z nadążaniem za najnowszymi zagrożeniami. Ponadto decydenci obawiają się szerokiej wiedzy specjalistycznej potrzebnej do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zarządzane usługi bezpieczeństwa to świetny sposób na odciążenie firmy i jej zespołu IT.

Dostawca usług zarządzanych może również wykonywać większe zadania dla firmy, takie jak aktualizacje oprogramowania, audyt całego środowiska cyfrowego i gromadzenie krytycznych danych operacyjnych. Dostawcy ci skupiają się również na wydajności, użyteczności i innych aspektach bezpieczeństwa, dzięki czemu zespoły ds. bezpieczeństwa mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Firmy mogą wybrać dostawcę zarządzanych usług bezpieczeństwa w oparciu o swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i budżet lub zdecydować się na współpracę z MSP, który specjalizuje się w takich usługach.

Zarządzane usługi bezpieczeństwa mogą zapewnić szeroki zakres korzyści zarówno małym, jak i dużym firmom. Usługi te są doskonałym sposobem na odciążenie ich od żmudnej pracy polegającej na śledzeniu setek lub tysięcy incydentów i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem każdego dnia. Podczas gdy organizacja może mieć kilku ekspertów ds. bezpieczeństwa na etacie, zarządzane usługi bezpieczeństwa mogą uwolnić czas na inne aspekty działalności.

Zarządzane usługi bezpieczeństwa to systematyczne podejście do zarządzania wymogami bezpieczeństwa. Usługi te mogą być świadczone we własnym zakresie lub zlecane na zewnątrz. Mogą one obejmować całodobowe monitorowanie systemów wykrywania włamań, audyty bezpieczeństwa i zarządzanie łatami. Ponadto, zarządzane usługi bezpieczeństwa mogą obejmować reagowanie na sytuacje awaryjne. Wielu dostawców oferuje produkty, które mogą uprościć procedury bezpieczeństwa i zdjąć ciężar tych zadań z administratorów.

Usługa informatyczna w chmurze

Przed wyborem usługi Cloud IT dla swojej firmy, należy najpierw określić kryteria, które zostaną wykorzystane do oceny potencjalnych dostawców. Będą się one różnić w zależności od organizacji, ale istnieje kilka wspólnych obszarów zainteresowania. Należą do nich standardy, ramy jakości i najlepsze praktyki branżowe. Pomogą one zawęzić potencjalnych dostawców do kilku. Należy również szukać konkretnych certyfikatów, które mogą rozwiązać konkretne problemy, takie jak bezpieczeństwo.

Upewnij się, że Twój dostawca usług w chmurze zapewnia uczciwą i przejrzystą umowę o świadczenie usług. Wielu dostawców usług w chmurze używa mylącego języka w swoich umowach. Może to utrudnić proces zmiany dostawcy usług w chmurze. Należy również mieć jasną strategię wyjścia przed podpisaniem umowy. Branża usług Cloud staje się coraz bardziej wyspecjalizowana, a klienci będą kupować coraz bardziej zróżnicowane usługi od swoich dostawców. Najpopularniejsze kategorie usług Cloud to IaaS, SaaS i PaaS.

Usługi w chmurze umożliwiają firmom skalowanie infrastruktury IT na żądanie. Ta elastyczność oznacza, że dział IT może z czasem skalować się wraz z firmą bez konieczności instalowania drogiego sprzętu lub centrum danych. Usługi w chmurze zapewniają również odzyskiwanie danych po awarii z wysoką niezawodnością. Należy jednak pamiętać, że usługi w chmurze mogą wiązać się z ukrytymi kosztami. Należy również mieć świadomość, że mogą pojawić się dodatkowe koszty, jeśli potrzeby firmy zmienią się nieoczekiwanie. Należy również uwzględnić dodatkowe potrzeby kadrowe związane z zarządzaniem usługami w chmurze.

Dostawcy usług w chmurze muszą być również zgodni z przepisami i regulacjami branżowymi. Na przykład organizacje opieki zdrowotnej muszą przestrzegać przepisów HIPAA podczas korzystania z pamięci masowej w chmurze, natomiast firmy detaliczne muszą spełniać przepisy GDPR. Uznani dostawcy usług w chmurze dostosowują się również do branżowych programów akredytacyjnych, aby zapewnić zgodność z tymi przepisami.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]